Algemene voorwaarden

Op deze pagina zullen we je informeren over de voorwaarden waaronder wij overeenkomsten met jou aangaan en de door jou bestelde bestellingen leveren. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘we/wij/ons/onze’ wordt gedoeld op Fioritura Parfum.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je een product via de website bestelt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen, bestellingen, acties die door of namens ons worden uitgevoerd. Mocht je vragen hebben ten aanzien van deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet contact op te nemen met onze klantenservice (klantenservice@fiorituraparfum.com).

Service Landen: Nederland, België, Duitsland

Informatie over ons

Wij verkopen op onze website luxe huis parfums in door ons ontwikkelde glazenflessen met houten deksel en giftbags van karton, plastic flessen roomsprays en gerelateerde producten en accessoires. De parfums in de flacons en glazen flessen worden door onszelf gedecanteerd en ontworpen.

Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die woonachtig zijn in de Service Landen. Wij accepteren geen bestellingen van personen die zich bevinden buiten deze landen.

Prijzen

Prijzen van de producten zijn op basis van lokale valuta van het desbetreffende Service Land en inclusief BTW. Verzending is gratis, tenzij dit anders is weergegeven in je bestellingsoverzicht.

Wij behouden ons het recht om productprijzen en bezorgkosten op elk moment te wijzigen. Wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor je al een orderbevestiging hebt ontvangen.

Betaling

Voor betaling kun je uitsluitend gebruik maken van de door ons aangeboden betalingsmogelijkheden, op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden voor de betreffende betalingsmogelijkheid.

Retouren

Na ontvangst van een product uit de Fioritura Parfum Shop heb je veertien (14) dagen bedenktijd. Als je je bestelling wilt terugsturen dien je contact op te nemen met (klantenservice@fiorituraparfum.com). Het product dient in geheel oorspronkelijke staat te zijn, ongeopend, onbeschadigd en indien van toepassing ook verzegeld. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen van je retourverzoek, dien je het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen naar:

Fioritura Parfum t.a.v. BMS Trading Group Teilingerstraat 77 A 3032 AV Rotterdam

De kosten voor retournering komen voor jouw rekening. We raden aan om een verzendbewijs en track & trace code te bewaren zodat je kunt aantonen dat je je bestelling naar ons hebt gestuurd.

Zodra wij het geretourneerde product in goede orde hebben ontvangen, storten wij binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag op jouw rekening, mits aan de voorwaarden voor retournering is voldaan.

Acties, aanbiedingen & kortingscodes

Acties en aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt. Aanvullende actievoorwaarden kunnen worden vastgesteld per actie of aanbieding.

Kortingscodes kunnen slechts worden gebruikt op basis van de geldende actievoorwaarden van de betreffende kortingscode.

Je kunt per bestelling maximaal één kortingscode gebruiken. Het combineren van kortingscodes en acties is niet mogelijk.

Levering

Levering producten Fioritura Parfum: Als je een bestelling plaatst op werkdagen vóór 18:00 uur versturen wij jouw bestelling nog dezelfde dag naar jou op, tenzij anders is vermeld op de productpagina. Bestel je op een werkdag na 18:00 uur of gedurende het weekend, dan streven wij ernaar om jouw bestelling op de eerstvolgende werkdag te verzenden. De levertijd vangt aan op het moment dat jij het bestelproces volledig hebt afgerond en daarvan een bevestiging hebt gekregen van ons. Wij doen ons best je bestelling binnen drie (3) werkdagen bij jou te bezorgen. Voor het verzenden buiten NL binnen de EU kan de levertijd langer zijn en dien je uit te gaan van drie (3) tot acht (8) werkdagen.

De door ons opgegeven levertermijnen zijn indicatief en geven jou in geval van overschrijding daarvan geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij postbezorgers. Als wij op de hoogte zijn van interne vertragingen, stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Mocht de opgegeven levertermijn zijn overschreden, neem dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de verzendbevestiging contact op met de Klantenservice , zodat wij kunnen achterhalen wat er fout is gegaan en je een oplossing kunnen aanbieden.

Rondom feestdagen kan de levertermijn langer zijn.

Reviews

Als je een product koopt van Fioritura Parfum, kunnen wij je vragen een review te schrijven over je ervaring. Wij vragen je dan om een nickname te kiezen, die bij de publicatie van de review gepubliceerd kan worden.

Jouw review dient nauwkeurig, oprecht en waarheidsgetrouw te zijn met plus- en minpunten over (de werking van) het product. Wij Fioritura Parfum willen jouw eerlijke mening om zo ons product te kunnen verbeteren. We vragen je rekening te houden met de volgende voorwaarden bij het schrijven van je review:

bevat begrijpelijke en correcte leestekens, hoofdletters, etc. In het Nederlands of Engels geschreven is niet opzettelijk beledigend van aard en bevat geen aanstootgevende, obscene, beledigende, discriminerende, lasterlijke of anderszins misleidende informatie bevat geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen & telefoonnummers bevat geen reclame of informatie over prijzen bevat geen vragen of opmerkingen (hiervoor kun je contact opnemen met onze Klantenservice).

Verplichtingen en aansprakelijkheid

Je mag de producten alleen gebruiken voor hetgeen waar de producten voor zijn bedoeld. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen. Alle genoemde termijnen zijn indicatief.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk te stellen voor schade die je lijdt voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant. Eventuele aansprakelijkheid aan onze kant vervalt in zijn geheel 12 maanden na de datum dat de schade is ontstaan.

Als wordt vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste inkomsten, schade aan goodwill of reputatie, etc., is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is tevens beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

Klachtenregeling

Na ontvangst dien je het geleverde product zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen, zoals een lekkende flacon, een defecte roomspray, een verkeerd ontvangen parfum of een ontbrekend product.

Over een product met een tekortkoming dien je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan een klacht in te dienen, inclusief foto of video materiaal als bewijs, bij onze Klantenservice.

Over ontbrekende producten dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van je bestelling een klacht in te dienen bij onze Klantenservice.

Wij zullen proberen je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Als wij verwachten dat wij je klacht niet binnen een week in behandeling kunnen nemen, ontvang je van ons in ieder geval een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

Als de klachttermijn is verlopen nemen wij jouw klacht niet langer in behandeling.

Intellectuele Eigendommen

Teksten, foto’s, website, Fioritura Parfum, mailings en andere materialen die door ons zijn ontwikkeld of door ons in beheer zijn, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht.

Jouw gebruik mag op geen enkele wijze de materialen reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor eigen gebruik dien je je te houden aan al onze intellectuele eigendomsrechten.

Boetebeding

Indien men intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Fioritura een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van deze boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Fioritura waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Fioritura: BMS Trading Group, een bedrijf geregistreerd in Nederland met KvK-nummer: 84427426 en gevestigd te Teilingerstraat 77A, 3032 AV, Rotterdam, Nederland.

By consenting to FIORITURA’s SMS marketing in the checkout and initializing a purchase or subscribing via our subscription tools, you agree to receive recurring text notifications (for your order, including abandoned checkout reminders), text marketing offers, and transactional texts, including requests for reviews from us, even if your mobile number is registered on any state or federal do-not-call list. Message frequency varies. Consent is not a condition of purchase.

If you wish to unsubscribe from receiving text marketing messages and notifications, reply with STOP to any mobile message sent from us or use the unsubscribe link we provided you within any of our messages. You understand and agree that alternative methods of opting out, such as using alternative words or requests, will not be considered a reasonable means of opting out. We do not charge for the service, but you are responsible for all charges and fees associated with text messaging imposed by your wireless provider. Message and data rates may apply.

For any questions, please text HELP to the number you received the messages from. You can also contact us at https://fiorituraparfum.com/pages/contact for more information.

We have the right to modify any telephone number or short code we use to operate the service at any time. You will be notified on such occasions. You agree that any messages you send to a telephone number or short code we have changed, including any STOP or HELP requests, may not be received, and we will not be liable for honoring requests made in such messages.

To the extent permitted by applicable law, you agree that we will not be liable for failed, delayed, or misdirected delivery of any information sent through the service, any errors in such information, and/or any action you may or may not take in reliance on the information or Service.

Your right to privacy is important to us. You can see our Privacy Policy https://fiorituraparfum.com/pages/privacy to determine how we collect and use your personal information.